Vuk Drašković

Stariji Partner

Glavni partner za oblasti: Imigracije, Korporativno i poslovno pravo, Opšta regulativa, Outsourcing, Radno pravo, Restrukturiranje, Spajanja i akvizicije

„Vuk Drašković and his team provide very high levels of service, answering in a timely manner and always at disposal for additional answers and help.“

– Legal 500 EMEA 2021

Vuk Drašković poseduje značajnu stručnost u korporativnom, poslovnom i radnom pravu. Njegov glavni fokus su radno pravo, spajanja i akvizicije, opšta regulativa, kao i specifične oblasti poput zdravstva i farmacije i bankarskog sektora. Kao vođa tima, Vuk je savetovao klijente na nekim od najvećih transakcija u Srbiji i regionu. Pre osnivanja Bojović Drašković Popović & Partners (tada Bojović & Partners) kao jedan od partnera osnivača, Vuk je takođe bio partner u jednoj od vodećih advokatskih kancelarija u Srbiji. Vuk je nagrađen statusom “Leading Individual” u oblastima ‘Korporativno i poslovno pravo i spajanja i akvizicije’ i ‘Radno pravo’ u okviru “The Legal 500 EMEA” izveštaja. Na ovoj listi nalaze se najistaknutiji advokati u svojim oblastima rada. “Chambers & Partners” globalni i evropski izveštaji rangiraju Vuka u oblastima ‘Korporativno i poslovno pravo’ i ‘Radno pravo’ nekoliko godina za redom. “IFLR1000” rangira Vuka kao “Highly Regarded” advokata u oblastima ‘Korporativno pravo i spajanja i akvizicije’, kao i u oblasti ‘Restrukturiranje’.

Obrazovanje

Vuk je stekao zvanje diplomiranog pravnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirao kao jedan od najboljih studenata u svojoj generaciji. Dok je studirao, Vuk je nagrađivan više puta za svoje uspehe (kao jedan od deset najboljih studenata prava u Srbiji imenovan je od strane Ministarstva pravde, nagrađivan je godišnjim diplomama za akademski uspeh od strane Pravnog fakulteta, itd.). Takođe, stekao je LL.M zvanje na prestižnom britanskom univerzitetu „University of Law“, i to sa najvišom ocenom („Distinction“), pri čemu je uspešno odbranio završni rad na temu odnosa engleskog prava i prava drugih relevantnih jurisdikcija u međunarodnim transakcijama.

Članstva

Vuk je član Advokatske komore Srbije više od 10 godina. On je član i Međunarodne advokatske komore. Vuk je i jedan od lidera regionalne pravne mreže SELA („South East Legal Alliance“), i učestvovao je u njenom formiranju 2016. godine. Počev od idejne faze i početnih koraka u formiranju organizacije, SELA je prošla zaista dug put i danas predstavlja jednu od najozbiljnijih regionalnih pravnih mreža, zahvaljujući između ostalog i Vukovim naporima koji je i danas aktivan član SELA tima koji okuplja lidere svih članica. Pored toga, niz godina je aktivan u radu Saveta stranih investitora gde kontinuirano učestvuje u izradi važnih odeljaka Bele knjige koju izdaje Savet stranih investitora, a koja predstavlja najistaknutiju godišnju analizu pravnog okvira u Srbiji.

Jezici

Vuk tečno govori engleski jezik.

Karijera

Proverite otvorene pozicije u našoj kancelariji