Vazduhoplovstvo u Srbiji ima dugu i uspešnu tradiciju, kako u oblasti vojnog tako i civilnog vazduhoplovstva. Bez obzira na državne/savezne modele kroz koje je Srbija prolazila u svojoj prošlosti, vazduhoplovstvo je uvek imalo veliki značaj, sa stalnom težnjom ka razvoju i eksploataciji sopstvenih aviona.

Bojović Drašković Popović & Partners pruža inovativne savete i pravne usluge i uključuje se u poslovanje klijenata kako bi pomogli u procesu upravljanja rizicima, donošenju poslovnih odluka i rešavanju najsloženijih pravnih pitanja. Od ulaska na tržište i registracije i operativnog angažovanja aviona u Srbiji, lizinga aviona, nabavke aviona, do finansiranja velikih projekata, finansiranja imovine, raznih regulatornih pitanja, poreza, nekretnina, intelektualne svojine i rešavanja sporova, naši stručnjaci će pomoći klijentu u ostvarivanju svojih komercijalnih ciljeva. Sa ponosom možemo da kažemo da smo jedna od retkih advokatskih kancelarija koje posluju na tržištu sa značajnim brojem lizinga komercijalnih aviona.

Kontakt osoba

Uroš Popović

Stariji Partner

Tel. +381 11 7850336
uros.popovic@bd2p.com

Stefan Golubović

Partner

Tel. +381 11 7850336
stefan.golubovic@bd2p.com

Karijera

Proverite otvorene pozicije u našoj kancelariji