Bojović Drašković Popović & Partners klijentima nudi visoko specijalizovano pravno savetovanje u vezi svih vrsta domaćih i međunarodnih finansijskih transakcija na tržištu koje odlikuje konstantna promena pravne regulative. Posedujemo značajno iskustvo u savetovanju u najrazličitijim segmentima ove oblasti, od derivata, finansijskog strukturiranja, projektnog finansiranja, do akvizicija i obezbeđenog finansiranja. Bojović Drašković Popović & Partners savetuje kako korporativne klijente tako i države. Naš finansijski tim poseduje iskustvo u savetovanju zajmodavaca i zajmoprimaca i redovno sarađuje sa bankama i drugim finansijskim institucijama, uključujući menadžmente fondova i investicionih kompanija. U stanju smo da pružimo savete u vezi prekograničnih transakcija u saradnji sa našom međunarodnom mrežom povezanih advokatskih kancelarija.

Tržišta kapitala

Bojović Drašković Popović & Partners pomno prati dešavanja na tržištima kapitala u cilju efikasnog savetovanja klijenata u vezi tržišta duga i kapitala, derivata i finansijskog strukturiranja, korporativnih garancija i državnih obveznica.

Opšte kreditiranje

Bojović Drašković Popović & Partners nudi svojim klijentima pun opseg usluga u vezi korporativnog zaduživanja. Posedujemo značajno iskustvo u savetovanju profesionalnih poverioca kako na domaćem tako i na međunarodnom nivou, kao i međunarodnih finansijskih institucija.

Osiguranje

Bojović Drašković Popović & Partners pruža širok spektar usluga savetovanja u vezi propisa o osiguranju. Pružamo pomoć pri osnivanju i licenciranju, a u saradnji sa našim timom za rešavanje sporova, pružamo savete i u vezi sporova u osiguranju.

Javno privatno partnerstvo

Javno privatna partnerstva (PPP) sve više postaju metoda izbora za finansiranje renoviranja zastarele infrastrukture i kompleksnih projekata u energetici. Bojović Drašković Popović & Partners nudi klijentima pravnu pomoć u PPP projektima od početka do kraja realizacije projekta.

Projektno finansiranje

Bilo da je u pitanju razvoj nekretnina, komercijalnih objekata, energetika ili infrastruktura Bojović Drašković Popović & Partners je u stanju da savetuje svoje klijente kroz ceo ciklus transakcije. Dobro smo upoznati sa instrumentima finansiranja koji postoje na tržištu kao i sa regulatornim problemima koje svaki investitor mora da uzme u obzir.

Restrukturiranje i stečaj

Od refinansiranja duga, preko restrukturiranja, do finansijskog oporavka, Bojović Drašković Popović & Partners nudi pun opseg usluga u vezi restrukturiranja i stečaja. Od refinansiranja duga, preko restrukturiranja, do finansijskog oporavka, Bojović Drašković Popović & Partners savetuje poslovne i investicione banke kao i međunarodne finansijske institucije.

Finansijsko strukturiranje i finansijski derivati

Bojović Drašković Popović & Partners ima značajno iskustvo u savetovanju o brojnim finansijskim pitanjima kao i o inovativnim proizvodima poput finansijskih derivata. Takođe imamo iskustva u savetovanju o standardnim master sporazumima, kao ISDA, u skladu sa srpskim zakonodavstvom.

Karijera

Proverite otvorene pozicije u našoj kancelariji