Ova oblast je u značajnom porastu poslednjih godina u Srbiji i uopšte u regionu, usled potrebe za modernizacijom infrastrukturnih i energetskih kapaciteta, radi postizanja održivosti i troškovne efikasnosti.

Naš tim poseduje iskustvo u savetovanju klijenata u vezi sa projektima obnovljivih izvora energije, zajedničkim ulaganjima, spajanjima i akvizicijima kao i javno privatnim partnerstvima. Bojović Drašković Popović & Partners je takođe u poziciji da savetuje klijente u vezi najrazličitijih aspekata ove oblasti uključujući pitanja zaštite životne sredine, prirodnih resursa, pitanja u vezi zagađivanja vode i upravljanja otpadom.

Tim za oblast energetike je u bliskoj saradnji sa našim timom za oblast nepokretnosti.

Kontakt osoba

Uroš Popović

Stariji Partner

Tel. +381 11 7850336
uros.popovic@bd2p.com

Karijera

Proverite otvorene pozicije u našoj kancelariji