Svedoci smo, usled ubrzanog tempa globalizacije, porasta broja pitanja u oblasti zaštite intelektualne svojine, kao i uvećanog značaja adekvatne zaštite prava intelektualne svojine.

Naši pravnici pružaju savete u vezi svih aspekata zaštite intelektualne svojine poput pretrage žigova, registracije, odjave i eksploatacije prava u vezi autorskih dela, kao i sastavljanja ugovora u vezi intelektualne svojine, između privrednih društava.

Posedujemo iskustvo i u zastupanju klijenata u sporovima iz oblasti zaštite intelektualne svojine, a pružamo savete i u vezi sa pitanjima zaštite privatnosti i ličnih podataka, oglašavanjem i marketinškim uslugama.

Kontakt osoba

Uroš Popović

Partner

Tel. +381 11 7850336
uros.popovic@bd2p.com

Karijera

Proverite otvorene pozicije u našoj kancelariji