Bojović Drašković Popović & Partners nudi pun opseg usluga savetovanja u vezi sa zaštitom konkurencije.

Pratimo EU regulativu u ovoj oblasti kao i bitnije odluke evropske komisije i sudova kako bi na najefikasniji način savetovali klijente u Srbiji, uzimajući u obzir činjenicu da je srpska regulativa u ovoj oblasti pod snažnim uticajem evropske regulative, te da je poznavanje evropske regulative od velikog značaja za interpretaciju domaćih propisa. U saradnji sa našim timom za spajanja i akvizicije, glavni fokus nam je na koncentracijama i zloupotrebi dominantnog položaja, a posedujemo značajno iskustvo i u savetovanju u vezi sa vertikalnim i horizontalnim sporazumima.

Naš tim je odlično upoznat sa procedurom provere usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije kao i sa procedurom pred Komisijom za zaštitu konkurencije.

Karijera

Proverite otvorene pozicije u našoj kancelariji