Specifična problematika koja postoji u oblasti izgradnje i razvoja nekretnina u Srbiji često predstavlja bitan izazov za međunarodne investitore koji žele da uđu na ovo tržište. Bojović Drašković Popović & Partners je u stanju da pruži stručno i efikasno savetovanje za prevazilaženje te problematike, zahvaljujući svom specijalizovanom i pre svega poslovnom pristupu projektima razvoja nekretnina. Savetujemo u vezi sa transakcijama u oblasti izgradnje i razvoja nekretnina koje često sadrže elemente akvizicija ili zajedničkih ulaganja.

Izrađujemo detaljne pravne analize kojim identifikujemo moguće probleme kako za klijente na strani kupca tako i za klijente na strani prodavca. Pružamo pomoć klijentima u vezi strukturiranja projekata razvoja nekretnina kao i u vezi poreskih i finansijskih pitanja, u saradnji sa našim poreskim timom. Zbog toga, mi pružamo našim klijentima kompletnu podršku i pravne savete u pregovorima sa finansijskim institucijama u vezi ugovora o kreditu, obezbeđenjima i slično.
Nudimo pomoć i u apliciranju za neophodne dozvole i odobrenja kao i u izradi FIDIC i ostalih ugovora.

Podrazumeva se da se naše usluge ne svode na jednostavnu pripremu pravne dokumentacije, već mi proaktivno zastupamo naše klijente pred državnim i opštinskim organima. Uspešan ishod bilo kog pravnog procesa direktno zavisi od sposobnosti advokata da izgradi dobar i poverljiv odnos sa upravnim organima i funkcionerima, koji omogućavaju klijentima da idu napred sa svojim planiranim investicijama u najkraćem mogućem vremenskom periodu.

Karijera

Proverite otvorene pozicije u našoj kancelariji