Neodvojiv deo našeg integrisanog pristupa pružanju pravnih saveta je mogućnost pružanja odgovora na poresko-pravna pitanja našim klijentima.

Naš poreski tim stoga pruža bitnu podršku našem timu za spajanje i akvizicije u postupku predstavljanja klijentima celokupne slike njihovih obaveza u svim fazama transakcije. Poreski tim takođe pruža podršku finansijskom timu u vezi sa poreskim aspektima projektima finansiranja, pozajmljivanja i specijalnih instrumenata poput finansijskih derivata.

Savetujemo klijente i u vezi primene propisa o PDV-u, porezu na prihod, a pružamo im i usluge poreskog zastupništva.

Bojović Drašković Popović & Partners takođe održava bliske veze sa domaćim i stranim poreskim savetnicima.

Karijera

Proverite otvorene pozicije u našoj kancelariji