Bojović Drašković Popović & Partners pruža usluge pravnog savetovanja u svim oblastima radnih odnosa.

Svesni smo da su odnosi osnov svakog poslovanja te težimo da savetujemo naše klijente na način koji odgovara njihovim konkretnim potrebama, ali koji im istovremeno omogućava da pospeše odnos sa svojim zaposlenima. Posedujemo značajno iskustvo u sastavljanju osetljivih ugovora o radu sa stručnim članovima menadžmenta privrednih društava, kao i dokumentacije u vezi sa otpuštanjem i tehnološkim viškom.

Vodimo i značajan broj radnih sporova, a naš tim za radno pravo pruža i značajnu podršku našem timu za spajanja i akvizicije u oblastima radnih odnosa, korporativnog restrukturiranja kao i outsourcing-a.

Karijera

Proverite otvorene pozicije u našoj kancelariji