Usled značajnih investicija u poslednjih deset godina, pravno savetovanje u vezi spajanja i akvizicija je postalo najrasprostranjeniji i najtraženiji vid pravnog savetovanja u Srbiji.

Iskustvo našeg tima odražava ovaj trend i naši pravnici su u stanju da pruže pun opseg usluga pravnog savetovanja kroz sve faze postupka akvizicije. Naši pravnici su radili na nekim od najvećih transakcija u regionu i pružaju savete u vezi sa projektima zajedničkog ulaganja, privatizacijama, restrukturiranjem i preuzimanjem privrednih društava od strane članova menadžmenta.

U stanju smo da pružimo savete u vezi prekograničnih transakcija u saradnji sa našom međunarodnom mrežom povezanih advokatskih kancelarija.

Karijera

Proverite otvorene pozicije u našoj kancelariji