Chambers Global 2020

Korporativno i poslovno pravo – Band 3

Marija Bojović (prvi put je rangirana u Chambers Global 2011) savetuje međunarodne klijente u vezi sa ulaskom na tržište i korporativnim pitanjima kao i komercijalnim ugovorima u Srbiji. Ona takođe pomaže kod sporazuma o prekograničnoj poslovnoj saradnji. Jedan od impresioniranih izvora ističe ,,njeno poznavanje kako srpskog tako i regionalnog tržišta."

Vuk Drašković (prvi put je rangiran u Chambers Global 2015) redovno radi sa regionalnim i globalnim kompanijama na M&A i SPV transakcijama. Njegova praksa takođe pokriva i savetovanje u vezi korporativnog održavanja i regulatornih pitanja kao i komercijalnih ugovora. Njegovi klijenti obuhvataju IT i tehnološki sektor. Izvori navode da je on „dobar slušalac koji uvek razmišlja unapred."

Uroš Popović (prvi put je rangiran u Chambers Global 2015) poseduje spisak velikih multinacionalnih klijenata kojima redovno pruža poslovne savete kao i pomoć kod regulatornih pitanja. Smatraju ga „veoma vrednim i predanim advokatom."

Chambers Europe 2020

Zaštita konkurencije/Antimonopol – Band 2

„Izvori navode visoku brzinu odziva tima kao jednu od njihovih najvećih snaga."

Uroš Popović je značajno ime koje se izdvaja i poseduje iskustvo u savetovanju kod zloupotrebe dominantnih pozicija kao i kod sporazuma o odobrenju spajanja i distribuciji. ,,Uroš nam je dao veoma dobar pregled kako srpski zakon funkcionise i kako bi on pristupio našem projektu", navodi jedan klijent, dodajući:,,njegovo iskustvo je definitivno pomoglo." On često koordinira pitanjima vezanim za nekoliko zemalja Jugoistočne Evrope.

Korporativno i poslovno pravo – Band 3

„Tim Bojović Drašković Popović & Partners-a je često hvaljen zbog svog brzog reagovanja i poslovno orijentisanih saveta, gde jedan izvor objašnjava da su advokati ,,odlični u pružanju saveta na način koji je razumljiv klijentima"."

„Klijenti takođe redivno hvale advokate zbog njihove dostupnosti, a jedan izvor navodi da se oni ,,tačno bave našim potrebama i delaju proaktivno sve vreme"."

Radno Pravo - Band 3

„Jedan zadovoljni klijent ističe advokate kancelarije Bojović Drašković Popović & Partners zbog njihove posvećenosti, dodajući da je tim ,,inovativan, uporan i pouzdan"."

Vuk Drašković savetuje klijente u vezi otkaza, ugovora i poštovanja propisa. Klijenti uvek hvale njegov osvrt na poslovni aspekt a još jedan dodaje da je on „veoma vešt, iskusan i precizan"."

Rešavanje Sporova - Prepoznata kancelarija

Posetite naš vebsajt