Chambers Global 2018

Korporativno i poslovno pravo – Band 3

“Marija Bojović (prvi put je rangirana u Chambers Global 2011) je veoma poštovana od strane klijenata zbog njenog „veoma dobrog razumevanja lokalnih i međunarodnih pitanja kao i sposobnosti da daje prakrične savete.“ Ona nudi ekspertizu u transakcijama spajanja i akvizicija zajedno sa korporativnim i strateškim savetovanjem iz dana u dan, radeći za klijente kao što su Poseidon Group i Danube Riverside.“

„Klijenti hvale Vuka Draškovića (prvi put je rangiran u Chambers Global 2015) za njegov odziv, brzinu i tačnost u pružanju pravnog mišljenja. On često radi za klijente iz sektora prirodnih nauka, tehnologije, prirodnih resursa, zatim industrije hrane i pića kao i državnih organa. Njegovo iskustvo obuhvata pitanja transakcija, regulatorna i korporativna pitanja, uključujući i savetovanje globalne kompanije za istraživanje tržišta AC Nielsen o brojnim pitanjima iz oblasti korporativnog upravljanja.“

„Ispitanici naglašavaju da Uroš Popović (prvi put je rangiran u Chambers Global 2015) „poseduje temeljno znanje predmeta i kratko vreme za davanje odgovora“ i kako je to njegova ključna prednost. Posebno se ističe u oblastima energetike, infrastrukture i tehnološkom, medijskom i telekomunikacionom pravu, sa naglaskom na predstavljanju Samsunga u različitim korporativnim slučajevima.“

Chambers Europe 2018

Korporativno i poslovno pravo – Band 3

„Cenjena praksa u kojoj se radi za različite domaće i strane klijente, a posebno delujući u balkanskim kompanijama, kao i za francuske i italijanske investitore. Radeći uporedo sa odabranim vodećim međunarodnim advokatskim kancelarijama na poslovima za više jurisdikcija. Snaga korporativnog tima podržana je znanjem iz oblasti zaštite konkurencije, nekretnina, radnog prava i spornih pitanja kao i specifičnih znanja iz vodećih industrija.“

Citiranje klijenata:

„Advokati su efikasni, spremni za saradnju i imaju brze reakcije.“

„kada radim sa ovom kancelarijom zadovoljan sam, jer imam osećaj da imam partnera sa kojim mogu da razmenjujem mišljenja.“

“Marija Bojović (prvi put je rangirana u Chambers Global 2011) je veoma poštovana od strane klijenata zbog njenog „veoma dobrog razumevanja lokalnih i međunarodnih pitanja kao i sposobnosti da daje prakrične savete.“ Ona nudi ekspertizu u transakcijama spajanja i akvizicija zajedno sa korporativnim i strateškim savetovanjem iz dana u dan, radeći za klijente kao što su Poseidon Group i Danube Riverside.“

„Klijenti hvale Vuka Draškovića (prvi put je rangiran u Chambers Global 2015) za njegov odziv, brzinu i tačnost u pružanju pravnog mišljenja. On često radi za klijente iz sektora prirodnih nauka, tehnologije, prirodnih resursa, zatim industrije hrane i pića kao i državnih organa. Njegovo iskustvo obuhvata pitanja transakcija, regulatorna i korporativna pitanja, uključujući i savetovanje globalne kompanije za istraživanje tržišta AC Nielsen o brojnim pitanjima iz oblasti korporativnog upravljanja.“

„Ispitanici naglašavaju da Uroš Popović (prvi put je rangiran u Chambers Global 2015) „poseduje temeljno znanje predmeta i kratko vreme za davanje odgovora“ i kako je to njegova ključna prednost. Posebno se ističe u oblastima energetike, infrastrukture i tehnološkom, medijskom i telekomunikacionom pravu, sa naglaskom na predstavljanju Samsunga u različitim korporativnim slučajevima.“

Zaštita konkurencije/Antimonopol – Band 2

„Sve vidljiviji tim koji poseduje stručno znanje srpskih i evropskih zakona o zaštiti konkurencije i antimonopola. Rade usko sarađujući sa njihovim timom za spajanje i akvizicije na savetovanju slučajeva koncentracije, zajedno sa slučajevima zloupotrebe dominantnog položaja, vertikalnim i horizontalnim sporazumima i pojedinačnim izuzecima.“

Citiranje klijenata:

„Kancelarija gradi dugoročne odnose sa svojim klijentima, posvećena je tome da ih podržava u svakom trenutku i prilagođava se tržišnim i regulatornim promenama.“

„Klijenti opisuju Uroša Popovića kao „veoma efikasnog, veoma posvećenog i advokata koji veoma brzo daje odgovor.“ Poseduje iskustvo koje obuhvata sve vrste pitanja vezanih za zaštitu konkurencije, uključujući i predstavljanje predmeta ispred srpskih vlasti, a pruža iz dana u dan savete prominentnim klijentima kao što su Samsung i Philips.“

Bankarske usluge i finansije – Marija Bojović - Band 3

„Marija Bojović iz advokatske kancelarije Bojović & Partners poseduje široki spektar znanja savetujući lokalne i međunarodne kreditore i dužnike o finansijskim propisima, derivatima i akvizicijama, kao i u slučajevima restrukturiranja i nenaplativih kredita.“

Posetite naš vebsajt