Bojović Drašković Popović & Partners kancelarija posebnu pažnju ulaže u pro bono usluge, koje su deo kontinuirane primene najbolje prakse u delu korporativne društvene odgovornosti. Pružali smo pravne usluge velikom broju neprofitnih organizacija, nevladinih organizacija kao i stranim privrednim komorama. Bojović Drašković Popović & Partners kancelarija osnovala je predstavništvo Britansko-Srpske Privredne komore. Pomagali smo grupi za životinjska prava u Crnoj Gori u osnivanju njihove nevladine organizacije od početka procesa do kraja i pružali smo kompletnu pravnu podršku makedonskoj „Akademik group“ u organizaciji raznih seminara i različitih potreba inkorporacije u Srbiji.

Saznajte više o
oblastima našeg rada