Data Guidance

Srbija: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Uroš Popović

Dana 9. novembra 2018. godine Narodna skupština Republike Srbije donela je dugo očekivani novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji, između ostalog, teži usklađivanju pravnog okvira Srbije sa regulativom Evropske unije. Partner Uroš Popović pružio je pregled zakona i njegove jedinstvene aspekte koje bi subjekti koji privređuju u Srbiji trebalo da razmotre.