The Lawyer

Najnovije izmene i dopune Zakona o radu

Vuk Drašković

Vuk Drašković napisao je tekst za britanski magazin The Lawyer na temu: Najnovije izmene i dopune Zakona o radu.

Online verzija dostupna na sledećem linku (članak na strani 57).

Preuzmite publikaciju download