CEE Legal Matters

TMT: Pravo na privatnost naspram medija

Uroš Popović

Partner Uroš Popović i saradnik Tamara Momirov pripremili su članak o pravu na privatnost naspram medija za martovsko izdanje magazina „CEE Legal Matters“. Članak je dostupan online i može se pročitati ovde.